Tanker om maleriet

Tanker om maleriet

SE , OBSERVERE,REGISTRERE,REFLEKTERE .....

Mine fysiske omgivelser er min store inspirasjonskilde . 
Ulike former ,strukturer og farger gir rom for fantasi ..... og rom for å dekke min nysgjerrighet og muligheter for å komme videre i arbeidet med maleriet . 
Jeg jobber uten noe spesifikt tema .Uttrykket forandres ettersom omgivelsene forandres.

Jeg er rastløs i arbeidet. Jeg liker å eksperimentere,prøve ut nye teknikker. I denne prosessen går jeg mye fram og tilbake ...og " møter ofte mine tidligere arbeider igjen " . Da kan det ofte oppstå en miks mellom ulike teknikker, som geometriske former mot det mer maleriske og ekspressive . 

Og så har jeg en usikkerhetsfølelse ....og søker noe der inne i maleriet ; men vet ikke helt sikkert hva det er ....

ILA