Tanker om maleriet

Tanker om maleriet

SE , OBSERVERE,REGISTRERE.....REFLEKTERE .

Mine fysiske omgivelser er min store inspirasjonskilde . 
Ulike former ,strukturer og farger gir rom for fantasi ..... og rom for å dekke min nysgjerrighet og muligheter for å komme videre i arbeidet med maleriet .